แผนผังกรองน้ำบาดาล


เหมาะสำหรับ
ประปาหมู่บ้าน , บ้านจัดสรร,หอพัก ,โรงแรมขนาดกลางถึงใหญ่,โรงงาน
น้ำบาดาลที่มีสนิมเหล็กสารแขวนลอยน้อยถึงปานกลาง (0 – 5 มก.ต่อลิตร)
ไม่มีถังพักน้ำใสใต้ดิน,บนดิน,มีพื้นที่จำกัด,ประหยัดค่าก่อสร้างระบบ
ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า 
ระบบกำลังไฟฟ้า มีไม่พอสำหรับใช้ปั๊มน้ำหลายตัว
รองรับการใช้น้ำได้ไม่เกิน 300 หลังคาเรือน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดบรรจุน้ำของหอถังสูง และปั๊มสูบน้ำบาดาล
เหมาะสำหรับ
ประปาหมู่บ้าน , บ้านจัดสรร,หอพัก ,โรงแรมขนาดกลางถึงใหญ่,โรงงาน
น้ำบาดาลที่มีสนิมเหล็กสารแขวนลอยน้อยถึงมาก (0 – 15 มก.ต่อลิตร)
มีถังพักน้ำใสใต้ดิน,มีพื้นที่ติดตั้งระบบมาก
ต้องการคุณภาพน้ำที่ใส สะอาดมากขึ้น
มีกำลังไฟฟ้า เพียงพอต่อการเดินระบบ
รองรับการใช้น้ำได้ไม่เกิน 300-500 หลังคาเรือน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดบรรจุน้ำของถังพักน้ำใสใต้ดิน,หอถังสูง และปั๊มสูบน้ำบาดาล
เหมาะสำหรับ
ประปาหมู่บ้าน , บ้านจัดสรร,หอพัก ,โรงแรมขนาดกลางถึงใหญ่,โรงงาน
น้ำบาดาลที่มีสนิมเหล็กสารแขวนลอยน้อยถึงปานกลาง (0 – 5 มก.ต่อลิตร)
มีถังพักน้ำใสบนดิน พื้นที่จำกัด ลดต้นทุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสใต้ดิน
ต้องการคุณภาพน้ำที่ใส สะอาด
มีกำลังไฟฟ้า เพียงพอต่อการเดินระบบ
รองรับการใช้น้ำได้ไม่เกิน 300-500 หลังคาเรือน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดบรรจุน้ำของถังพักน้ำใสบนดิน,หอถังสูง และปั๊มสูบน้ำบาดาล
เหมาะสำหรับ
ประปาหมู่บ้าน , บ้านจัดสรร,หอพัก ,โรงแรมขนาดกลางถึงใหญ่,โรงงาน
น้ำบาดาลที่มีสนิมเหล็กสารแขวนลอยน้อยถึงมาก (0 – 15 มก.ต่อลิตร)
มีถังพักน้ำใสบนดิน พื้นที่จำกัด ลดต้นทุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสใต้ดิน
ต้องการคุณภาพน้ำที่ใส สะอาดมากขึ้น
มีกำลังไฟฟ้า เพียงพอต่อการเดินระบบ
รองรับการใช้น้ำได้ไม่เกิน 300-500 หลังคาเรือน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดบรรจุน้ำของถังพักน้ำใสบนดิน,หอถังสูง และปั๊มสูบน้ำบาดาล
เหมาะสำหรับ
ใช้น้ำในสำนักงาน,โรงแรมขนาดเล็ก,โรงงาน,หอพัก,บ้านอยู่อาศัย
น้ำบาดาลที่มีสนิมเหล็กสารแขวนลอยน้อยถึงมาก (0 – 15 มก.ต่อลิตร)
มีถังพักน้ำใสบนดิน พื้นที่จำกัด ลดต้นทุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสใต้ดิน
ต้องการคุณภาพน้ำที่ใส สะอาดมากขึ้น
มีกำลังไฟฟ้า เพียงพอต่อการเดินระบบ
รองรับการใช้น้ำได้ไม่เกิน 200 คนหรือใช้น้ำไม่เกิน 10 -20 ลบม.ต่อวัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดบรรจุน้ำของถังพักน้ำใสบนดิน และปั๊มสูบน้ำบาดาล


ดาวน์โหลดแบบแผนผังระบบกรองน้ำบาดาล


หรือโทร 081-7851077เทคโนโลยี่สะอาด สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ยั่งยืน สำหรับปรับสภาพน้ำบาดาล,ผิวดิน เพื่อการอุปโภค บริโภค


 ​         

csswatertech.com © 2017-2019 All rights reserved.

 
เว็บสำเร็จรูป
×